Thursday, September 29, 2011

"Αντί Επικηδείου για το γιατρό Ανδρέα Γκούση", από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ψ.Ν. Κερκύρας (αρ. φυλ. 2559, 30/8/2009)Αντί επικηδείου για το γιατρό Ανδρέα Γκούση

Αποχαιρετισμός εκ μέρους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ψ.Ν. Κέρκυρας για την εκδημία του ψυχιάτρου Α. Γκούση την 22α Αυγούστου 2009.

Κέρκυρα.- «Πολλαὶ εἴναι αἱ πρόοδοι τῆς Ἰατρικῆς ποὺ ἐπετεύχθησαν χάρις εἰς τᾶς ἐπιστημονικᾶς ἐξελίξεις. Εἴναι δυστυχῶς ὅμως εἰς ὄλους μὰς γνωστοὶ οἱ ἀναχρονιστικοὶ τρόποι νοσηλεῖας τῶν ψυχικὰ ἀσθενῶν. Ἐξακολουθεῖ μέχρι σήμερα ὁ ἀσθενῆς ἀπὸ ψυχικὴν νόσον νὰ εἴναι ὁ ALLIENUS, ὁ ξένος τῆς Κοινωνίας, ὁ ἀποδιοπομπαίος… κλείνεται μέσα στὰ ἄσυλα τῆς καταπιέσεως καὶ τῆς ἀδρανεῖας καὶ ἡ Κοινωνία …ἠσυχάζει».
«Σκοπὸς μὰς ἔιναι νὰ μεταβληθῆ ἡ σημερινῆ κατάστασις τὸ ταχύτερον μὲ κάθε δυνατὸν τρόπον.»
«Νὰ ἱδρυθοῦν κατάλληλα σύγχρονα θεραπευτήρια».
«Οἱ ἀσθενεῖς νὰ εἰσάγονται τὸ ταχύτερον πρὸς πραγματικὴν δι’ ὅλων τῶν μεθόδων θεραπεῖαν.»
«Τέλος, ἀφοῦ ἱαθοῦν καὶ ἀποκατασταθοῦν …νὰ ἀποδοθοῦν συντόμως εἰς τὴν Κοινωνίαν ὡς χρήσιμα μέλη τῆς.»
«Δὲν ἀρκεῖ ὅμως πρὸς τοῦτο μόνον ἡ ἐφαρμογῆ τῶν νέων θεραπειῶν. Πρώτα ἀπ’ ὅλα χρειάζεται καὶ ἡ ἀλλαγῆ νοοτροπίας τῶν ψυχικῶς ὑγειῶν.»

Αυτές τις απόψεις που συνοψίζουν τις αρχές και τις αξίες της σύγχρονης ψυχιατρικής, παρουσίασε ο Ανδρέας Γκούσης σε επιστημονικό συνέδριο το έτος 1960. Με αυτές τις αξίες εργάστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς του θητείας τα επόμενα χρόνια. Ο Α. Γκούσης κάλυψε με το έργο του για μια τριακονταετία την ιστορική περίοδο της Ψυχιατρικής, που ορίζεται ανάμεσα στις επαναστατικές κατακτήσεις της Ψυχοφαρμακολογίας (1950), και τις επίσης επαναστατικές κατακτήσεις της Κοινωνικής Ψυχιατρικής που ξεκίνησαν στη χώρα μας τη δεκαετία του ’80.
Μεταρρυθμιστής
Το επιστημονικό του ανάστημα και η ευαισθησία του για τον άνθρωπο που πάσχει, του επέτρεψαν να απαρτιώσει την ψυχιατρική ως ιατρική επιστήμη με τις επιστήμες του ανθρώπου, να αμφισβητεί γι΄ αυτό τις συνθήκες του ασύλου και να δρα από το 1950 ως ένας πρωτοπόρος ψθχίατρος της μεταρρύθμισης.
Το διάστημα αυτό δεν υπήρξε για το ψυχιατρείο της Κέρκυρας μόνο ο Ψυχίατρος ή ο Διευθυντής, αλλά, αναλαμβάνοντας συνολικά την πορεία και την εξέλιξη του ιδρύματος, ταυτίστηκε ο ίδιος με το θεσμό και το ίδρυμα, που αντιλήφθηκε ότι πρέπει να αλλάξει ριζικά, και αυτό το προσπάθησε μόνος του. Τότε, που ακόμα και μία άδεια εξόδου στον ασθενή ξεσήκωνε αντιδράσεις. Μόνος του και χωρίς έναν κάποιο κεντρικό σχεδιασμό για αλλαγές και μεταρρυθμίσεις.
Πρωτοπόρος
Γι’ αυτό ο Α. Γκούσης χάραξε την πορεία προς τις αλλαγές της ψυχιατρική μεταρρύθμισης, πριν από τη Μεταρρύθμιση. Και γι’ αυτό υπήρξε πρωτοπόρος. Ο Ανδρέας Γκούσης είναι αυτός που προετοίμασε το επιστημονικό και πολιτιστικό κλίμα των επερχόμενων αλλαγών, διευκολύνοντας έτσι και την κοινωνική αποδοχή τους.
Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, μέχρι και πρόσφατα, συνέχισε να ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις. Συχνά με ένα τηλεφώνημά του, ήθελε να μας ενημερώσει για κάποια στοιχεία του αρχείου του ή να μας συμβουλεύσει σε κάτι.
Στο τεύχος του, που αφιέρωσε στον Χρ. Τσιριγώτη φαίνεται πόσο επηρεασμένος είναι ο ίδιος από τις ιδέες του πρώτου Έλληνα ψυχιάτρου: «… για την ανάπτυξη και εις την πατρίδα μας της νοσηλείας, της κοινωνικής αποκαταστάσεως και εν γένει των συνθηκών διαβιώσεως των εκ ψυχικών νόσων πασχόντων ανθρώπων».
Ο Ανδρέας Γκούσης παρέλαβε έτσι μία πολύτιμη κληρονομιά από τον Χρ. Τσιριγώτη, την καλλιέργεια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και την παρέδωσε στην καινούρια γενιά των Κερκυραίων ψυχιάτρων που προσπαθεί να αναπτύξει στο νησί μας τις σύγχρονες υπηρεσίες ψυχικής υγείας που εστιάζουν στην ανθρώπινη υποκειμενικότητα.

Αγαπητέ Πρωτοπόρε Συνάδελφε,

Η Διοίκηση, το Επιστημονικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, σε αποχαιρετούν σήμερα και σε ευχαριστούν για την πολύτιμη προσφορά που του αφήνεις.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας

No comments:

Post a Comment